bc960

BSI 502

ضد رسوب و ضد خوردگی

کاربرد ضد رسوب و ضد خوردگی آب در سیستم گردش بسته سرد و گرم.
شکل ظاهری مایع
رنگ زرد شیری
حلالیت در آب بطور کامل
بو ندارد
شرایط نگهداری دور از نور آفتاب و دمای بین 5 تا 50 درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی گالن های 20 لیتری و بشکه های 220 لیتری
توضیحات این ماده ابتدا با از بین بردن سختی کل آب از به وجود آمدن رسوب که یکی از عوامل خوردگی سیستم می باشد جلوگیری کرده و با ایجاد لایه محافظ از خوردگی فلزات تا کمتر از 0.1 MPY جلوگیری می کند. مقادیر کنترل این محلول فسفات ها، نیتریت ها و PH می باشد و در سیستم هایی که دچار نشتی یا استفاده از آب با سختی بالای 50 ppm هستند توصیه می شود.

 

حفاظت کننده آب ضد خوردگی ضد خورندگي ضد رسوب فروش