bc960

BSI 501

ضد خودرگی

کاربرد حفاظت کننده آب در برابر عوامل خوردگی در سیستم گردش بسته سرد و گرم. بالا بردن مقاومت فلزاتی از قبیل آهن، چدن، فولاد، مس، آلومینیوم و …
شکل ظاهری مایع
رنگ زرد کم رنگ
حلالیت در آب بطور کامل
بو ندارد
شرایط نگهداری دور از نور آفتاب و دمای بین 5 تا 50 درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی گالن های 20 لیتری و بشکه های 220 لیتری
توضیحات مقدار مصرف ماده بین 500 تا 700 ppm نیتریت سدیم اندازه گیری می شود و ph محلول باید بین 9 تا 8 باشد.
میزان دقیق تزریق بعد از بررسی آنالیز آب تعیین می گردد و میزان خوردگی را تا کمتر از 0.1 MPY کاهش می دهد.

 

حفاظت کننده آب ضد خوردگي ضد خوردگی