bc960

دیسکلر BC Complex-XD

رسوب زدای دستگاه های آلیاژ Stainless Steel

کاربرد رسوب زدایی از کلیه مبدل های استیل (stainless steel) و آلیاژ استیل.
شکل ظاهری مایع
رنگ قرمز
حلالیت در آب بطور کامل
بو ملایم
شرایط نگهداری دور از نور آفتاب و دمای بین 5 تا 50 درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی گالن های 20 لیتری و بشکه های 220 لیتری
توضیحات این ماده برپایه آنتی اسکیل های اروپایی و ترکیبات حفاظت کننده اروپایی می باشد.
قبل از رسوب زدایی باید نمونه رسوب آنالیز شده تا غلظت استفاده مشخص شود.
رسوب زدایی حتما باید توسط متخصصین رسوب زدایی انجام گیرد.

 

اسيد شويي مبدل حرارتی ديسکلر دیسکلر رسوب زدايي مبدل حرارتي رسوب زدايي مبدل صفحه اي رسوب زدايي مبدل غلطکي رسوب زدايي مبدل لوله اي رسوب زدایی رسوب زدایی مبدل استیل رسوب زدایی مبدل حرارتی فروش ديسکلر فروش دیسکلر مواد ضد رسوب مواد ضد رسوب بویلر مواد ضد رسوب ديگ بخار