دیسکلر BC Complex-EB

دیسکلر BC Complex-EB

رسوب زدای دستگاه ها و مبدل های حرارتی

کاربرد شستشوی دیگهای آب گرم، بخار، انواع مبدلهای حرارتی (صفحه ای، غلطتکی، لوله ای و …)، كويل ها، اکسترودر ها، کلندررول ها، انواع چیلرهای تراكمی و جذبی و کلیه دستگاه هایی که در آنها آلیاژ مرکب بکار برده شده.
شکل ظاهری مایع
رنگ آلبالویی
حلالیت در آب بطور کامل
بو نسبتا تند
شرایط نگهداری دور از نور آفتاب و دمای بین 5 تا 50 درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی گالن های 20 لیتری و بشکه های 220 لیتری
توضیحات این ماده از ترکیب 5 نوع اسید و 7 نوع اینهیبیتور ترکیبی به همراه پایدار کننده ها می باشد و کلیه رسوبات کلسیمی، کربناتی و سیلیس را بطور کامل در خود حل می نماید.
استفاده از این ماده نیاز به تخصص کامل رسوب زایی دارد
اسيد شويي ديگ بخار اسید شویی بویلر اسید شویی دیگ آب گرم اسید شویی دیگ بخار ديسکلر دیسکلر رسوب زدا رسوب زدايي اکسترودر رسوب زدايي بويلر بخار رسوب زدايي چيلر رسوب زدايي چيلر جذبي رسوب زدايي چیلر تراکمي رسوب زدايي ديگ بخار رسوب زدايي کلندررول رسوب زدايي مبدل صفحه اي رسوب زدايي مبدل غلطکي رسوب زدايي مبدل لوله اي رسوب زدایی رول رسوب گيري رسوب گيري چيلر جذبي رسوب گيري چیلر تراکمي فروش فروش ديسکلر فروش دیسکلر قيمت ديسکلر مواد ضد رسوب بویلر