Daica 5856 Inhibitor

ضد رسوب و خوردگي در برجهاي خنك كننده

ماده شيميايي Daica 5856 ماده اي است بر پايه پلي فسفات و فسفوناتها، عاري از تركيبات فلزات سنگين مي باشد. اين ماده با مشخصات شيميايي آب مجتمع كاملا” سازگار بوده و مهمترين تاثير اين ماده بر روي خوردگي آب كولينگ تاور مي باشد بطوريكه خوردگي را به نحو مطلوبي تا زير 1 MPY كنترل مي نمايد. علاوه بر خاصيت ضد خورندگي اين ماده در ممانعت از تشكيل رسوب در لوله ها و در سطوح در تماس با آب نيز اثر قابل توجهي دارد.

کاربرد ماده شیمیایی ضد رسوب و خوردگی در سیستم آب در گردش باز
شکل ظاهری مایع
رنگ زرد طلایی
حلالیت در آب به هر نسبت در آب محلول است
PH 1±0.5
میزان مصرف ميزان مصرف ماده شيميايي مذكور به ميزان 50-70ppm بر مبناي ميزان آب دور ريز بوده كه لازم است با تزريق پيوسته؛ ميزان غلظت اين ماده در سيستم حفظ گردد. لازم به ذكر است كه مقدار مصرف ماده شيميايي بر مبناي ميزان آب دور ريز تئوري صورت گرفته و ميزان دقيق مصرف در هنگام استفاده و بر مبناي نتايج خوردگي قابل تغيير خواهد بود.
شرایط نگهداری درشرايط معمولي و در انبار سرپوشيده نگهداري شود.
نوع بسته بندی Daica 5856 در بشكه هاي 250 كيلوگرمي پلاستيكي جهت استفاده به انبار كارخانه ارسال مي گردد.
امتیازات
  • ماده شيمياييDaica 5856 تشكيل شده از موادي كه در كنترل خوردگي آلياژهاي مس ، فولاد و كربن استيل تاثير شگرفي دارد .
  • اين ماده تركيبي است با خاصيت Threshold effect كه قابليت پخش كنندگي كاتيونهاي مختلف از جمله كلسيم و منيزيم مخصوصا” ذرات معلق در مقادير بالا را دارد.
  • Daica 5856 از نوع مواد دوستدار محيط زيست بوده ( Environmental Friendly) و با توجه به عدم وجود فلزات سنگين در آن از نظر دفع به محيط اثر سوئي ندارد.
MSDS دانلود برگه حفاظت ايمني كالا (Daica 5856-MSDS)

 

Inhibitor اینهیبیتور خوردگي آب كولينگ تاور ضد خورندگی ضد رسوب ضد رسوب برج خنك كننده فروش فروش مواد ضد رسوب فوسفونات ماده ضد خورندگی