بایوساید Daica 6120

کنترل میکروبی آب در گردش باز

کاربرد جهت از بین بردن جلبک ها و خزه ها و باکتری های SRB و TBC که از مهمترین عوامل خوردگی میکروبی می باشند.
شکل ظاهری مایع
رنگ بی رنگ
حلالیت در آب بطور کامل
بو ندارد
شرایط نگهداری دور از نور آفتاب و دمای بین 5 تا 50 درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی گالن های 20 لیتری و بشکه های 220 لیتری
توضیحات این ماده برپایه گلوتارالدئید و پایدار کننده های محیطی می باشد و به صورت شوك های ماهانه يا هفتگي ( با توجه به ميزان آلودگي سيستم ) مورد استفاده قرار می گیرد.

 

از بین بردن جلبک باکتری SRB باکتری TBC بايوسايد کنترل ميکروبي ضد جلبک ضد خزه فروش بايوسايد کنترل خره و جلبک مواد کنترل ميکروبي آب