شركت فنی مهندسی ارمغان با بيش از 3 دهه تجربه در زمينه تاسيسات صنعتی سرمايشی و گرمايشی آماده ارائه خدمات زير می باشد:

  • تعميرات ديگهای بخار، لوله آتشی (فاير تيوب)، لوله آبی (واتر تيوب) و چيلير هاي جذبي و تراكمی
  • تعميرات شير های اطمينان و انواع شير های مربوط به دستگاه هاي صنعتی
  • تعميرات و تنظيمات مشعل ها و كنترل هاي ديگ های بخار و چيلر ها
تعمير چيلر تعمير ديگ بخار تنظيم مشعل ديگ بخار خدمات